BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

                                         skif

                                Dekan Yardımcısı

                                     Yrd. Doç. Dr. M. Akif BOZ

                                            Görev ve Sorumlulukları