BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

                                                          Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu

Başkan

 Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ

 Dekan V.

Üye

 Prof. Dr. Belgin COŞGE ŞENKAL

 Profesör Üye

Üye

 Prof. Dr. Tayip DUMAN

 Profesör Üye

Üye

 Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI

 Profesör Üye

Üye

 Doç. Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU

 Doçent Üye

Üye

 Doç. Dr. Uğur BAŞARAN

 Doçent Üye

Üye

 Yrd. Doç. Dr. Gamze PEKBEY

 Yardımcı Doçent Üye

Raportör

Sami TAŞKIN

 Fakülte Sekreteri