YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Bitki Koruma Bölümü devamsızlıktan kalan öğrenciler

“Yozgat Bozok Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

 Madde 18-(1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl veya yılsonu sınavlarına giremezler.”

İlgili madde gereğince, aşağıdaki tabloda ismi ve numarası bulunan öğrenciler belirtilen derslerin final ve bütünleme sınavlarına giremeyeceklerdir.

Bitki Koruma Bölüm Başkanlığı

Öğrenci No

Adı- Soyadı

Devamsızlıktan Kaldığı Ders

16702114015

Yusuf SALAN

Bitki Koruma Uygulamaları

Bitki Bakteri Hastalıkları

Bakteriyoloji

Bitki Hastalıkları İle Mücadele ve İlaçlar

Biyolojik Mücadeleye Giriş

Yabancı Otlar ve Mücadelesi

Depolanmış Ürün Hastalıkları

16702115016

Muhammed Mustafa ATMAZ

Böcek Sistematiği

16702115044

Yasin Fatih YILMAZ

Bitki Bakteri Hastalıkları