BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TÜBİTAK destekli devam eden projeler

  • Atık bir materyal olan üzüm cibresinin karanfilin vazo ömrü üzerine etkisi (TÜBİTAK 1002 - 115 O 857)
  • Çay için biyolojik gübre formulasyonu ile ilgili araştırmalar (TÜBİTAK TOVAG - 112 O 313)

BAP destekli devam eden projeler

  • Fosfat çözücü ve azot fikseri bazı rizobakterilerin (PGPR) ve mikorizal mantarların Yozgat koşullarında organik çilek yetiştiriciliğinde kullanım olanaklarının araştırılması (2013 ZF/A43)
  • Bitki büyümesini teşvik edici azot fikseri ve fosfat çözücü bakterilerin kombine uygulamalarının armut fidanlarının vejetatif ve generatif gelişim özelliklerine etkilerinin belirlenmesi (2015FBE/T165)
  • Kuşburnu çeliklerinin köklenmeleri amacıyla, bitki büyümesini teşvik edici bakterilerin kullanıma imkanlarının araştırılması (2015FBE/T164)
  • Yozgat ve ilçelerinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (Rosa spp.) seleksiyon yoluyla ıslahı
  • Yozgat ili bahçe bitkileri genetik kaynaklarının seleksiyonu
  • Bazı üzüm çeşitlerinin Yozgat ekolojisine adaptasyonlarının belirlenmesi (2014-ZF/A84)

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Facebook'tan takip edin