BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TÜBİTAK projesi kabulu

Bölümümüz akademisyenlerinden Araş. Gör. Tuğba KILIÇ yürütücülüğünde ve Yrd. Doç. Dr. E. Sema ÇETİN danışmanlığında hazırlanıp TÜBİTAK 1002 programına sunulan "Atık bir materyal olan üzüm cibresinin karanfilin vazo ömrü üzerine etkisi" adlı projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Facebook'tan takip edin